Co to jest ADAPTACJA PROJEKTU?

Aby przedłożyć projekt do urzędu w celu uzyskania pozwolenia na budowę, należy uzupełnić dokumentację o PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU oraz – jeżeli jest to konieczne – wykonać tzw. adaptację projektu do odpowiednich stref klimatycznych, właściwych dla lokalizacji budynku oraz rozwiązań instalacyjnych.

 

W skrócie, adaptacja polega na :

► wrysowaniu projektu domu i przyłączy instalacji na mapę w skali 1:500 (1:1000),

► wykonaniu opisu do projektu zagospodarowania i wyliczeń powierzchni terenu

► uzupełnieniu projektu o dodatkowe dokumenty (oświadczenia, opis BIOZ itp.) wymagane przez urząd i przepisy.

 

Projektant, który dokonuje adaptacji projektu powtarzalnego i przygotowuje projekt zagospodarowania działki jest uważany za projektanta danego obiektu w świetle art.20 Prawa Budowlanego przejmując wynikające z ustawy obowiązki i uprawnienia łącznie z odpowiedzialnością za projekt.