Od działki do budowy

Etapy inwestycji:

1. Kupno działki z możliwością zabudowy. Przed zakupieniem działki upewnij się, czy będzie możliwość wybudowania wymarzonego domu.

2.Uzyskanie “DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU” lub WYPISU Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

3.Wybór odpowiedniego projektu na podstawie warunków (pkt.2).

Zwróć szczególną uwagę na:

  • kąt nachylenia dachu oraz typ dachu,
  • gabaryty zewnętrzne budynku, m.in. linie zabudowy (budynek powinien być usytuowany zgodnie z prawem w odległości 3 m od granicy działki – ściana bez okien – i 4 m – ściana z oknami),
  • strony świata,
  • sposób ogrzewania budynku (w przypadku ogrzewania na paliwo stałe pomieszczenie powinno mieć powierzchnie powyżej 6 m2).

4. Uzyskanie zapewnienia dostawy następujących mediów:

  • energii elektrycznej,
  • wody (alternatywnie studnia),
  • kanalizacji (alternatywnie szambo lub przydomowa oczyszczalnia ścieków),
  • gazu (alternatywnie ogrzewanie na paliwo stałe).

5. Uzyskanie mapy do celów projektowych. Skontaktuj się z lokalnym geodetą w celu uzyskania „Mapy do celów projektowych”. Mapa musi być przypieczętowana przez uprawnionego geodetę.

6.Wykonanie badań geotechnicznych gruntu  - są one niezbędne, aby architekt podczas adaptacji mógł dostosować zaprojektowane fundamenty do danej działki.

7. Uzgodnienie lokalizacji zjazdu – przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę należy wykonać uzgodnienie lokalizacji zjazdu. W zależności od typu drogi (gminna,  powiatowa, wojewódzka) należy udać się do odpowiedniego urzędu.

8. Wyłączenie z produkcji rolnej (odrolnienie) – nasza pracownia przygotowuje niezbędne dokumenty w cenie adaptacji, aby Państwo mogli wystąpić o wyłączenie działki z produkcji rolnej.

9. Adaptacja i zmiany w projekcje

10. Uzyskanie pozwolenia na budowę